Att ha ett bra system för projekthantering är idag ett måste för de flesta företag. Om det är så att ni behöver ett system för projekthantering, så kan ni satsa på KEYnet projekthanteringssystem. Då får ni allt samlat på ett och samma ställe. Systemet i sig är lätt att använda, det är tillgängligt och det är flexibelt. Detta system kan hantera:

 • kategorier/underkategorier
 • dokument och bilder
 • kund, kundkontakter
 • objekt (maskiner, fastigheter, underprojekt mm)
 • material
 • tid
 • roller
 • notifieringar
 • kommentarer
 • aktiviteter
 • delmoment
 • olika status

Just att jobba i projekt, det involverar ofta flera personer. Då är det bra att ha ett gemensamt system att jobba i. I ett projekt handlar det mycket om att kunna samarbeta, organisera och planera. Dessutom gäller det att fortlöpande ha koll, ha ordning på alla dokument samt att det ska rapporteras in tid, material och uppdrag. Allt detta kan ni göra med KEYnet projekthanteringssystem.

Testa KEYnet projekthanteringssystem

Om ni känner att det finns ett behov av ett system för projekthantering, så är det inte fel att testa KEYnet projekthanteringssystem. Det blir då enklare att kunna hantera alla era olika projekt. Det går bra att ha dem alla i samma system. Det blir ordning och reda och inget försvinner eller hamnar mellan stolarna. Ni kan med detta system få till en bra struktur samt kontroll på alla delar.

En stor fördel med KEYnet är att det finns möjligheter att addera andra moduler in i det. Bland annat går det även att få ärendehanteringssystem och avvikelsehanteringssystem. Ni kan även få tillgång till kundunika lösningar.